Голямата базилика

1

Епископската базилика на Филипопол, наричана още Голямата базилика в Пловдив, е открита на 18 април 2021 година. Тя е най-голямата раннохристиянска църква в България и изключителен архитектурен паметник с изящни мозайки и внушителна архитектура. Епископската базилика и римските мозайки на Филипопол са включени в индикативния списък на Юнеско за значими културни и природни обекти.