Пещера Орлова Чука

10

Пещера Орлова чука е възхитителна пещера в Дунавската хълмиста равнина.
В нея са открити останки от праисторически хора и от мечки. Пещерата е електрифицирана и достъпна за посещения. Орлова чука е трета сред най-дългите пещери в България с обща дължина на галериите 13 437 метра. Температурата в пещерата е относително постоянна през цялата година. Сред забележителностите на пещерата са Концертната зала, Големият сталактон, Малката пропаст и най-голямата зала - Големите сипеи.