Хотнишки водопад (Кая бунар)

11

Хотнишкият водопад със своите 30 метра височина е най-високият водопад около Велико Търново. Водите му падат сред високи скали, образуващи малък каньон на реката, която го захранва – река Бохот. Водопадът е много пълноводен през пролетта след снеготопенето, но не пресъхва през летните месеци.
Красотата на пейзажа прекрасно се допълва от синьозелените води на езерото, което поглъща водите на водопада.