Плиоценски парк

17

Плиоценският парк в Дорково е палеонтологичен музей представящ редица находки от палеонтологичното находище в местността Елин кладенец в близост до село Дорково. Това е най-голямото палеонтологично находище на Балканите и втората най-значима експозиция в Европа. Природата в региона през плиоцена се представя чрез 10-метрова пейзажна диорама "Фауната и природата край Дорково и на Балканите преди 5 милиона години", в която може да видите изкопаема маймуна, ранноплиоценска мечка, родопски глухар, рододендрон, двурог плиоценски носорог, мастодонт от вида Mammut borsoni и много други.