Пещера Венеца

26

Пещера „Венеца“ е поредното доказателство, че България разполага с множество естествени природни забележителности. Пещерата ще ви впечатли с невероятни форми и редица образувания – ледени кристали, сталактити, сталагмити, арагонитни кристали, гроздовиден сталактит и още много. В пещерата е изградено художествено осветление, с което гледките оживяват.