Дяволският мост на река Арда

28

Дяволският мост е средновековен мост, построен през 16-и век. Изящната изработка е предпоставка за страхотни гледки, а с отражението си в река Арда, мостът образува окръжност. Той се е запазил и до днес и е обявен за паметник на културата.