Крепост „Стенос” Траянови врата

3

Крепостта „Стенос” в прохода Траянови врата е уникална по своята конструкция. Разположена е на стария римски път Via Militaris. Проходът е бил населен още по време на траките. Предполага се, че строителството на крепостта „Стенос” е започнало през II век, по времето на император Траян. Проучаването на крепостта започва през 1985 година, крепостта е имала подземен тунел около 60 метра, който е водел до подземен извор.