Глухите камъни

5

Глухите камъни е един от най-големите скално-култови комплекси в Източните Родопи. Смята се, че култово-погребалният комплекс е възникнал около 1200 – 500 г. пр. Хр. и е бил използван също през Античността и Средновековието. Глухите камъни е система от четири огромни скални блока с издълбани в тях множество на брой и разнообразие форми, които траките са използвали за различни обреди и ритуали. Името на мястото се свързва с факта, че там няма ехо.