Бегликташ

8

Тракийското светилище Беглик Таш се намира в най-високата част на нос Беглик Таш край Приморско. Светилището е изпълнено с различни по форма и обем камъни, в който археолозите са открили глинени съдове, каменни оръдия на труда и оръжия, кремъци, монети и др.
Сред многото забележителности на Бегликташ са каменното „брачно ложе” и астрономически часовник.