Белинташ

9

Белинташ е платовидно скално образувание, върху което е съществувало древно тракийско светилище. Името на мястото означава бял камък. В резултат от специфичното изветряне на скалата са образувани живописни форми. В горната част на скалния масив има издълбани два кладенеца и множество каналчета към тях. Белинташ е един от многото мегалитни тракийски паметници в Родопите.
Скалният комплекс е и място за гнездене на много птици, сред които и алпийският бързолет.